Ut av ordboken: RF

Av M. Michael Brady

Forkortelser som ikke er selvforklarende eller forklares ved første gangs bruk, kan være et mareritt. Forkortelsene foran numrene på offentlige skjemaer er noen ganger lett forståelige, men hva betyr forstavelsen RF? Den står foran numrene til en mengde skjemaer fra Skatteetaten; f.eks. «RF-1030 Skattemelding for formues- og inntektsskatt», som alle innbyggere med skattbar inntekt må forholde seg til én gang i året. Forkortelsen RF kan ha mange betydninger, og i skattesammenheng er betydningen ukjent for de fleste. Sjansen for at en skattebetaler lurer på hva forkortelsen står for er kanskje liten, men det var likevel noen i Clue som tok utfordringen.

Historien om skatt og avgifter i Norge røper at RF kom inn i språket som forkortelse for Riksskattestyrets formular. Riksskattestyret var i 70 år (1913–1983) navnet på det vi i dag kjenner som Skatteetaten. RF er altså en forkortelse som man i 1983 valgte å beholde, kanskje fordi man på den tiden – lenge før dagens lett tilgjengelige skjemautfylling på nett – anså oppgaven med å endre «RF» til noe annet på alle skattepapirene på kontorene over hele landet til for omfattende til å være bryet verdt. Man kan jo bare spekulere i hva som ville ha skjedd dersom navneskiftet hadde kommet nå. I dag er RF i alle fall en historisk forkortelse.

Selvangivelse_1958
Selvangivelsesskjema ble hentet i en kiosk (1958). (Foto: Riksarkivet)

 

Ut av ordboken: Indieforfatter

indieforfatter

Av M. Michael Brady

Indieforfatter er et nyord i norsk, sannsynligvis det aller nyeste vi har innenfor litteratur. Ordet er sammensatt av to lånord, og er en oversettelse av det engelske Indie Author.

Det engelske ordet author i betydningen av en som skriver bok har lang språkhistorie å vise til, og sto første gang på trykk så langt tilbake som i 1380. Ordet Indie er atskillig nyere og sto på trykk først i 1928, i en artikkel i New York Times. Da ble det brukt som intern-slang for en uavhengig («independent») filmprodusent. Den betydningen holdt seg helt til ordet også ble tatt i bruk om plateutgivelser etter annen verdenskrig. I 1950-årene ble Rhythm and Blues og siden Rock lansert av såkalte Indies, det vil si uavhengige plateselskaper («Independent phonograph record companies»).

Indie beveget seg inn i litteraturen for kun fire år siden, som vår digitale tids betegnelse for det som tradisjonelt har blitt omtalt som det å gi ut på eget forlag, utenom de etablerte forlagene. Dette er imidlertid ingen ny tilnærming, men en veldokumentert metode. I 1931 betalte amerikanske Irma S. Rombauer, enke og husmorvikar fra St. Louis, et lokalt trykkeri for å trykke The Joy of Cooking, en kokebok hun hadde skrevet som var illustrert av datteren. I 1936 ble boken plukket opp av et kommersielt forlag, og siden den gang har The Joy of Cooking vært trykket i stadig nye opplag. Til dags dato er det utgitt åtte utgaver som til sammen har solgt i over 18 millioner eksemplarer, så med dagens språkbruk kunne kokebokforfatter Rombauer nok ha kalt seg den første vellykkede Indieforfatter!

Etter hvert som internett nå endrer forlagsvirksomheten finnes det flere organisasjoner som tilbyr råd og veiledning for egenutgivelser. Den første og altså eldste av disse heter Self Publishing Advice Centre (http://selfpublishingadvice.org), og tilhører The Alliance of Independent Authors, en ganske ny organisasjon som holder til i London. Den ble lansert på bokmessen i London i 2012, og året etter brukte organisasjonen som den første begrepet Indie Author. Like raskt som internett sørger for overføring av kunnskap mellom språk og land, fulgte Norge etter, og 12. mai 2017 ble Indieforfatterportalen introdusert, som hovedtilbudet på nettsiden BoldBooks (https://boldbooks.no), som ble lansert samme dag.